MADDE 1- TARAFLAR VE KONUSU

İşbu  sözleşme,  PENINSULA   TURIZM  Seyahat  Acentasi  ile (Bu  sözleşmede  kısaca Acenta  diye anılacaktır) diğer  tarafta  aşağıda tanımlanmış tüketici & tüketiciler  arasında  yurt içi ve yurt dışı gezilerinin kapsam ve koşullarına yönelik akit olunmasıdır. 

 

Seyahat Acentası: Peninsula Turizm                                                                         Tüketici:

Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Akar Palas No:14/1 Beyoğlu/İstanbul                               Telefon:

Telefon: 0212 292 40 42                                                                                                E-Posta:

E-mail: pweb@peninsula.com.tr                                            

 

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

 

MADDE 3- SÖZLEŞME BEDELİ

3.1. Sözleşme bedeli KDV dahil DÖVİZ/TL karşılığıdır.

3.2. Bu bedele,  madde 2 sözleşme konusunda açıkça belirtilen tüm hizmetler dahildir.

 

MADDE 4 - ÖDEMELER

4.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'inin, kalan bakiyenin gezinin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

4.2. İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

4.3. Kişiye özel tur ve benzerleri gibi özel ürünlerde ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı madde 4/4.1. maddesi ile aynıdır.

4.4. Kişiye özel tur ve benzerleri gibi özel ürünler kapsamında tur bedeline dahil olan uçak biletinin iptal, iade ve değişiklik durumunda havayolu kuralları, otel ve ekstra tur rezervasyonlarında iptal, iade ve değişiklik durumunda otel kuralları geçerli olur.

 

MADDE 5 - İPTAL/ DEVİR

5.1. Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

5.2. Tüketici, tüketici kanununda yer alan cayma süreleri içerisinde iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. (İndirimli, kişiye özel tur ve benzerleri gibi özel ürünler ve erken rezervasyon döneminde yapılan rezervasyonlar hariç)

5.3. Tüketici, grup gezisi hizmetinin başlamasından 30-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, 15-7 evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenta'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

5.5. Kişiye özel tur ve benzeri gibi özel ürünlerde ve uçak biletlerinde hizmetinin başlamasından 30-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 15-7 evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenta'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Ödemenin yapılmaması durumunda acenta tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.

5.5. İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %75’ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını acenta'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.6. Tüketici, hizmetin başlamasına tam 30 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentasına sunmakla yükümlüdür. Kişiye özel turlar ve benzeri ürünlerin ve uçak biletlerinin devirlerinde otel ve havayolu kuralları geçerli olur.

5.7. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5.8. Acenta gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Ödenen bedeli iade eder. Aynı sürede veya hizmet sırasında acenta hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

5.9. Otellerden veya diğer turistik hizmet üreticilerinden özel kondisyonlarla, ''none-refundable / iade edilemez’’ gibi özel fiyat alınarak paket fiyatlarının oluşturulması durumunda misafire gerekli bilgilendirme yapılır ve iptal durumunda rezervasyon anındaki şartlar geçerli olur. ‘’ 

 

MADDE 6 - Turun Süresi, Yeme ve İçme: Otel giriş belgesinde (kişi, konaklama ve tur detayları) belirtildiği gibidir.

 

MADDE 7 - Hareket Saatleri, Ulaşım Aracının Türü ve Duraklama Yerleri: Tur belgelerinde ve uçak biletlerinde (kişi, konaklama ve tur detayları) belirtildiği gibidir.

 

MADDE 8- BAGAJ

8.1. Tura katılan tüketicinin bagaj ve kabin bagajı hakkı bilet kurallarına, sınıfına ve fiyatına göre değişkenlik gösterir. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz.

 

8.2. Seyahat sırasında taşınması yasaklı her türlü sıvı, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren madde ve eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

 

8.3. Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isaber eden kısmının 1/2si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

 

MADDE 9- VİZE İŞLEMLERİ

9.1 Vize, pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Acenta tarafından tüketiciye bildirilen vize son başvuru tarihinden önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri acenta tarafından takip edilebilir. Vize son başvuru sahibinden sonra yapılan başvurularda konsolosluk yada vize başvuru merkezlerinden doğabilecek aksaklıklardan acenta sorumlu tutulamaz. Vize başvurusu sonrasında tüketici tarafından pasaport değişikliği yapılması durumunda vize işlemlerinde, vize alımında ve tura katılım konusunda doğabilecek aksaklık ve zararlardan acenta sorumlu tutulamaz. Acenta tüketici ile konsolosluklar ve başvuru merkezleri arasında bir aracıdır. Vize vermemesi durumunda oluşacak zararlardan acenta sorumlu değildir.  Zorunlu seyahat sigortası, vize alınamaması konusunu kapsamamaktadır. Ayrıca, vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple acenta herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

 

MADDE 10- REHBER ÜCRETİ Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

 

MADDE 11 – GENEL HÜKÜMLER

11.1. Acenta, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acenta sorumluluğu dâhilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir.

11.2. Tüketici, rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

11.3. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acenta yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.

11.4. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acentaya bildirmesi İyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

11.5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

11.6. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentade kalan kopyası arasında çelişki olursa, acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

 

MADDE 12 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 13 - ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI VE SEYAHAT SİGORTASI

13.1. 1618 sayılı  yasanın 12. maddesi uyarınca; paket  tur  hizmeti satın alındığı takdirde  paket  turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri sigorta  ile  teminat  altına alınmıştır. Teminat  kapsamı  paket  tur bedeli kadardır.

13.2. Zorunlu Paket Tur Sigortası, paket turlarda tüm tüketicilere tarafımızdan yapılmaktadır.

13.3. Paket  turlar  dışında  kalan  hizmetlerde,  tüketici  dilerse  konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık  halinde  çıkış  noktasına dönüş  masrafları ile her türlü  kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını ve  seyahati  keyfi  yahut  zaruri  hallerde iptali  durumunda  ödediği bedelin belli bir kısmını geri alabilmek üzere sigortalatabilir.

 

Bu sözleşme kayıt formu da (konaklama detayları) dahil dört sayfadan oluşmaktadır.

Kayıt formunda adı geçen tüm kişiler adına Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım.

 

KAYIT FORMUNDA ADI GEÇEN TÜM KİŞİLER ADINA                                                                                     PENINSULA TURIZM

… / … / 2022                                                                                                                                                        …./…./ 2022

Call Center